Naše realizace

Horní Malá Úpa 7-2019

Dřevěný plot  - realizace OHR033-2019
Opracování: Ručně opracované
Rok: 2019
Místo: Horní Malá Úpa
Povrchová úprava: tlaková impregnace
Provedení ráhna: válec před sloupky