Naše realizace

Bobrová 04-2023

Dřevěný plot  - realizace OHF 39-2023
Opracování: Strojně frézované
Rok: 2023
Místo: Bobrová
Povrchová úprava: tlaková impregnace
Provedení ráhna: válec mezi sloupky